RSS2.0

Els debats del Fòrum

9/11/07

Ha arribat el moment d'incorporar una nova eina 2.0 en el nostre catàleg de recursos docents: el fòrum. Com sabeu, el fòrum romà (hereu de l'àgora grega) és l'espai públic de relació, de discussió, de debat. Per analogia, un fòrum és un espai virtual de discussió en el que podem construir de forma col·lectiva una resposta a l'interrogant: És realment nou el nou turisme?.

El nostre espai de debat serà oget.creatuforo.com, un àmbit de l'espai creatuforo especialitzat en la gestió de fòrums. El primer pas que heu de fer és, naturalment, donar-vos d'alta en el servidor per poder accedir als continguts del nostre espai.

Per facilitar el debat, he estructurat la pregunta genèrica ("Es realment nou el nou turisme?") en diversos ámbits:
  • Canvis geogràfics
  • Canvis sociològics
  • Canvis econòmics
  • Canvis tecnològics

Cada apartat disposa d'una sèrie de preguntes clau. Per exemple, en l'apartat de canvis geogràfics es plantegen qüestions com "Quines són les noves destinacions?", "Que fan les velles destinacions?" o "Existeix el turisme sostenible?".

Per tant, la primera cosa que heu de fer és escollir un àmbit, un interrogant. Si cliques sobre la pregunta accediràs directament. Per exemple, aquest és el resultat de clicar sobre la primera pregunta. Quan estàs dins d'una pregunta (és a dir, dins d'un foro), pots obrir un tema simplement clicant sobre "Nuevo tema". Un tema seria una qüestió que intenta debatre sobre la pregunta formulada. Per exemple, puc decidir que obro el Tema "Destinacions emergents" dins de la pregunta "Quines són les noves destinacions?". Veuràs que hem d'escriure una introducció del tema, que ajudarà els lectors a saber l'objectiu del tema. Els temes obren el debat. Podem entrar als diversos temes oberts i opinar obertament sobre les qüestions plantejades. O podem decidir obrir un tema nou.

Una de les qüestions més interessants del portal creatuforo és que et proporciona molta informació cada vegada que inicies una sessió. Pots veure les darreres aportacions, els temes amb més entrades, els membres o pots iniciar un xat. També et permet iniciar un tema amb una enquesta, que està situada a la part inferior de l'aplicació que apareix a "Nuevo tema".

Dos apunts finals. A l'espai creatiu (menú inicial) teniu la possibilitat d'exposar aquelles idees que canviaran el món del turisme. No és l'espai de la teoria, sinó de la imaginació i de la creativitat. T'animes?. A l'espai "Com millorem el fòrum?" pots proposar nous espais, nous interrogants o noves formes de gestió. Ha arribat el moment de debatre. La paraula és teva.