RSS2.0

Fitxa del pla

18/11/07

La fitxa del pla que teniu assignada ha de ser presentada en el wiki de l'assignatura, com una paraula més. Els elements bàsics de la fitxa han de ser els següents:


 1. Àmbit geogràfic

 2. Tipus de pla

 3. Autor. Col·laboradors

 4. Any de realització (inici - fi)

 5. Estructura del pla. Esquema

 6. Grau de participació

 7. Idea bàsica del pla

 8. Objectius

 9. Diagnòstic. Principals conclusions

 10. Línies estratègiques

 11. Accions estratègiques. Principals actuacions

 12. Sistema d'avaluació

 13. Pressupost

De la mateixa manera, en el vostre blog heu de fer una lectura més crítica del pla.
 1. Breu resum. Enllaç al wiki
 2. Impressió general del pla
 3. Les tres coses que més us han agradat
 4. Les tres coses que menys us han agradat
 5. Tres paraules que defineixen el pla

3 comentaris:

Anònim ha dit...

Oi, achei seu blog pelo google está bem interessante gostei desse post. Gostaria de falar sobre o CresceNet. O CresceNet é um provedor de internet discada que remunera seus usuários pelo tempo conectado. Exatamente isso que você leu, estão pagando para você conectar. O provedor paga 20 centavos por hora de conexão discada com ligação local para mais de 2100 cidades do Brasil. O CresceNet tem um acelerador de conexão, que deixa sua conexão até 10 vezes mais rápida. Quem utiliza banda larga pode lucrar também, basta se cadastrar no CresceNet e quando for dormir conectar por discada, é possível pagar a ADSL só com o dinheiro da discada. Nos horários de minuto único o gasto com telefone é mínimo e a remuneração do CresceNet generosa. Se você quiser linkar o Cresce.Net(www.provedorcrescenet.com) no seu blog eu ficaria agradecido, até mais e sucesso. If is possible add the CresceNet(www.provedorcrescenet.com) in your blogroll, I thank. Good bye friend.

Manelus ha dit...

Això de l'spam és increible!

Anònim ha dit...

El Spam es una de las desventajas de Internet.... No solamente van a ser ventajas...