RSS2.0

La wikipèdia

25/10/07

Benvinguts al nou experiment 2.0. Iniciem l'aventura de la wikipèdia, una de les eines més 2.0 de la bloguesfera. Dedicaré tres posts a explicar amb detall com funciona.

Què és un wiki?

wiki és un terme hawaià que vol dir ràpid. Un wiki (o una wiki, que encara no ho he pogut aclarir) és un espai col·laboratiu, és a dir, escrit per un grups de membres. Els wikis poden ser privats (com una mena de club) o poden ser públics, com el nostre cas.

Per escriu què?

Virtualment, un wiki serveix per qualsevol cosa. Hi ha moltes aplicacions diferents. Potser la que s'ha popularitzat més és la wiki-pèdia, que és una enciclopèdia que adopta el format wiki. La wikipèdia és l'entorn més conegut, amb variants en 253 llengües des del castellà o el català al llatí o astur. Hi ha molts altres entorns wiki, com el wiktionari o la Wikiquote.

Quins són els elements d'un wiki?

La millor manera d'apropar-se a un wiki és amb un exemple. Podem entrar a l'entrada de wikipèdia que trobem a la mateixa wikipèdia. Fixeu-vos que hi trobem una definició del terme molt precisa i detallada. A partir d'aquí, la informació s'amplia en petits capítols que estructuren la informació. Una característica dels wikis és que els diversos termes s'enllacen entre sí. Per exemple, en el primer paràgraf apareix la paraula Nature; si cliquem aquest terme, accedim a l'entrada de Nature de la wikipèdia.

Les entrades utilitzen també imatges, gràfics i enllaços externs. Els enllaços externs són diferents dels interns perquè estan marcats amb un color més clar. Si els cliquem, entrem en un espai web aliè a la wikipèdia.

Però les entrades d'un wiki són sempre dinàmiques. Sovint s'actualitza la informació, o es rectifica una dada errònia o (el més freqüent) s'amplia la informació amb més detalls, enllaços, imatges o informació addicional. Totes les incidències estan registrades en l'historial. Així podem veure quina informació addicional s'ha afegit, però també quan s'ha fet i qui ho ha fet: és com el rastre de l'entrada. En altres ocasions, els usuaris no modifiquen l'entrada, sinó que inicien una discussió sobre un determinat element de l'entrada, per tal d'arribar a un acord.